Glycemic Index
low GI
medium GI
high GI
 • What is the GI of
  Alcohol
  0
  GI
 • What is the GI of
  Eggs
  0
  GI
 • What is the GI of
  Coffee, tea
  0
  GI
 • What is the GI of
  Cream
  0
  GI
 • What is the GI of
  Soy sauce (unsweetened)
  0
  GI
 • What is the GI of
  Foie gras
  0
  GI
 • What is the GI of
  Beef (steak, etc.)
  0
  GI
 • What is the GI of
  Oil
  0
  GI
 • What is the GI of
  Crustaceans
  5
  GI
 • What is the GI of
  Vinegar
  5
  GI
 • What is the GI of
  Avocado
  10
  GI
 • What is the GI of
  Bran (oat, wheat...)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Agave (syrup)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Asparagus
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cucumber
  15
  GI
 • What is the GI of
  Broccoli
  15
  GI
 • What is the GI of
  Olives
  15
  GI
 • What is the GI of
  Almonds
  15
  GI
 • What is the GI of
  Onions
  15
  GI
 • What is the GI of
  Mushroom, fungus
  15
  GI
 • What is the GI of
  Soya
  15
  GI
 • What is the GI of
  Tofu, soybean curd
  15
  GI
 • What is the GI of
  Ginger
  15
  GI
 • What is the GI of
  Radish
  15
  GI
 • What is the GI of
  Brussels sprouts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pesto
  15
  GI
 • What is the GI of
  Rhubarb
  15
  GI
 • What is the GI of
  Fennel
  15
  GI
 • What is the GI of
  Celery
  15
  GI
 • What is the GI of
  Chili pepper
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pistachio, green almond
  15
  GI
 • What is the GI of
  Sauerkraut, sourcrout
  15
  GI
 • What is the GI of
  Black currant
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pickle
  15
  GI
 • What is the GI of
  Carob powder
  15
  GI
 • What is the GI of
  Courgettes, zucchini
  15
  GI
 • What is the GI of
  Walnuts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Salad, lettuce
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cabbage
  15
  GI
 • What is the GI of
  Peanuts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cauliflower
  15
  GI
 • What is the GI of
  Tempeh
  15
  GI
 • What is the GI of
  Wheat germ
  15
  GI
 • What is the GI of
  Spinach
  15
  GI
 • What is the GI of
  Shallot
  15
  GI
 • What is the GI of
  Leeks
  15
  GI
 • What is the GI of
  Sorrel, spinach dock
  15
  GI
 • What is the GI of
  Seeds (sprouted)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pine nut
  15
  GI
 • What is the GI of
  Ratatouille
  20
  GI
 • What is the GI of
  Eggplant, aubergine
  20
  GI
 • What is the GI of
  Soy yogurt (unflavored)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Bamboo shoot
  20
  GI
 • What is the GI of
  Artichoke
  20
  GI
 • What is the GI of
  Soy "cream"
  20
  GI
 • What is the GI of
  Lemon
  20
  GI
 • What is the GI of
  Fructose (Montignac)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Jam, Montignac sugarless
  20
  GI
 • What is the GI of
  Carrots (raw)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Raspberry (fresh fruit)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Hummus, homus, humus
  25
  GI
 • What is the GI of
  Cashew nut, acajou
  25
  GI
 • What is the GI of
  Blackberry, mulberry
  25
  GI
 • What is the GI of
  Gooseberry
  25
  GI
 • What is the GI of
  Seeds (squash/marrow)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Cherries
  25
  GI
 • What is the GI of
  Redcurrant
  25
  GI
 • What is the GI of
  Soy flour
  25
  GI
 • What is the GI of
  Mung beans, moong dal
  25
  GI
 • What is the GI of
  Split peas
  25
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (green)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Barley, hulled
  25
  GI
 • What is the GI of
  Tomatoes
  30
  GI
 • What is the GI of
  Garlic
  30
  GI
 • What is the GI of
  Soya milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Beet (raw)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Almond milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Quark, curd cheese
  30
  GI
 • What is the GI of
  Powdered/fresh milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Turnip (raw)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Scorzoneras
  30
  GI
 • What is the GI of
  Pears (fresh fruit)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (brown)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (yellow)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Apricots (dried)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Oat milk (uncooked)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Apples, dried
  30
  GI
 • What is the GI of
  Barley, pearl
  30
  GI
 • What is the GI of
  Pumpernickel, Montignac
  32
  GI
 • What is the GI of
  Bananas (unripe)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Amaranth, seeds
  35
  GI
 • What is the GI of
  Yoghurt, yogurt
  35
  GI
 • What is the GI of
  Tomato juice
  35
  GI
 • What is the GI of
  Yeast
  35
  GI
 • What is the GI of
  Oranges (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Black beans
  35
  GI
 • What is the GI of
  Apple (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Kidney/pinto beans
  35
  GI
 • What is the GI of
  Adzuki/azuki bean
  35
  GI
 • What is the GI of
  Sunflower seeds
  35
  GI
 • What is the GI of
  Ale strains
  35
  GI
 • What is the GI of
  Wasa™ fiber (24%)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Falafel (chick peas)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Wild rice
  35
  GI
 • What is the GI of
  Nectarines (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Linum, sesame (seeds)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Chick pea flour
  35
  GI
 • What is the GI of
  Peaches (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Quince (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Green peas (fresh)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Indian corn
  35
  GI
 • What is the GI of
  Coconut
  35
  GI
 • What is the GI of
  Tomatoes (dried)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Peas (green, fresh)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Mustard, Dijon type
  35
  GI
 • What is the GI of
  Quinoa, cooked al dente
  35
  GI
 • What is the GI of
  Apricots (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Farro
  40
  GI
 • What is the GI of
  Pepino dulce, melon pear
  40
  GI
 • What is the GI of
  Ravioli (hard wheat)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Tahin
  40
  GI
 • What is the GI of
  Oats
  40
  GI
 • What is the GI of
  Coconut milk
  40
  GI
 • What is the GI of
  Sorbet (unsweetened)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Oat flakes (uncooked)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Falafel (fava beans)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Quinoa flour
  40
  GI
 • What is the GI of
  Cider (Brut)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Kamut, Egyptian wheat
  40
  GI
 • What is the GI of
  Plums/prunes (dried)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Yam, tropical yam
  40
  GI
 • What is the GI of
  Buckwheat pancakes
  40
  GI
 • What is the GI of
  Buckwheat pasta
  40
  GI
 • What is the GI of
  Carrots (cooked)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Farro flour (integral)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Lactose
  45
  GI
 • What is the GI of
  Kamut bread
  45
  GI
 • What is the GI of
  Kamut flour (integral)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Green peas (tin/can)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Muesli Montignac
  45
  GI
 • What is the GI of
  Cranberry
  45
  GI
 • What is the GI of
  Pasta, Capellini
  45
  GI
 • What is the GI of
  Rice, brown basmati
  45
  GI
 • What is the GI of
  Spelt, integral
  45
  GI
 • What is the GI of
  Pineapple (tin/can)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Mango (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Bulgur wheat (cooked)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Sushi
  50
  GI
 • What is the GI of
  Jerusalem artichoke
  50
  GI
 • What is the GI of
  Muesli (no sweet)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Kiwifruit, monkey peach
  50
  GI
 • What is the GI of
  Sweet potatoes
  50
  GI
 • What is the GI of
  All Bran™
  50
  GI
 • What is the GI of
  Wasa™ light rye
  50
  GI
 • What is the GI of
  Litchi (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Pineapple (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Whole couscous/semolina
  50
  GI
 • What is the GI of
  Macaronis (durum wheat)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Fig (dried)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Rice, brown, unpolished
  50
  GI
 • What is the GI of
  Pasta, whole wheat pasta
  50
  GI
 • What is the GI of
  Rice, basmati
  50
  GI
 • What is the GI of
  Maple syrup
  55
  GI
 • What is the GI of
  Pizza
  55
  GI
 • What is the GI of
  Bananas (ripe)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Mustard (sugar added)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Ketchup
  55
  GI
 • What is the GI of
  Japanese plum, loquat
  55
  GI
 • What is the GI of
  Spaghetti (well cooked)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Rice, rice
  55
  GI
 • What is the GI of
  Corn, sweet corn
  55
  GI
 • What is the GI of
  Dates, dried
  55
  GI
 • What is the GI of
  Pears, canned
  55
  GI
 • What is the GI of
  Special K™
  60
  GI
 • What is the GI of
  Potato chips, crisps
  60
  GI
 • What is the GI of
  Croissant
  60
  GI
 • What is the GI of
  Couscous, semolina
  60
  GI
 • What is the GI of
  Oatmeal, porridge
  60
  GI
 • What is the GI of
  Ovomaltine
  60
  GI
 • What is the GI of
  Chestnut
  60
  GI
 • What is the GI of
  Lasagna (hard wheat)
  60
  GI
 • What is the GI of
  Honey
  60
  GI
 • What is the GI of
  Milk loaf
  60
  GI
 • What is the GI of
  Rice, long-grain
  60
  GI
 • What is the GI of
  Rice, puffed
  60
  GI
 • What is the GI of
  Papaya (fresh fruit)
  60
  GI
 • What is the GI of
  Squash/marrow (various)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Beet, beetroot (cooked)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Raisins (red and golden)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Rye bread (30% of rye)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Pain au chocolat
  65
  GI
 • What is the GI of
  Chestnut flour
  65
  GI
 • What is the GI of
  Jam (with sugar added)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Spelt
  65
  GI
 • What is the GI of
  Bread, whole-grain
  65
  GI
 • What is the GI of
  Corn, on or off the cob
  65
  GI
 • What is the GI of
  Marmalade (with sugar)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Pop corn (without sugar)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Risotto
  70
  GI
 • What is the GI of
  Tacos
  70
  GI
 • What is the GI of
  Gnocchi
  70
  GI
 • What is the GI of
  Noodles (tender wheat)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Molasses
  70
  GI
 • What is the GI of
  Mush
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rusk
  70
  GI
 • What is the GI of
  Bagels
  70
  GI
 • What is the GI of
  Biscuit
  70
  GI
 • What is the GI of
  Baguette white bread
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rice bread
  70
  GI
 • What is the GI of
  Brioche
  70
  GI
 • What is the GI of
  Beer
  70
  GI
 • What is the GI of
  Millet, sorghum
  70
  GI
 • What is the GI of
  Ravioli (soft wheat)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Polenta, cornmeal
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rice, standard
  70
  GI
 • What is the GI of
  Sugar, whole brown
  70
  GI
 • What is the GI of
  Flour, corn
  70
  GI
 • What is the GI of
  Potatoes, pealed boiled
  70
  GI
 • What is the GI of
  Amaranth, puffed
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rutabaga
  70
  GI
 • What is the GI of
  Watermelon
  75
  GI
 • What is the GI of
  Hamburger buns
  75
  GI
 • What is the GI of
  Lasagna (soft wheat)
  75
  GI
 • What is the GI of
  Doughnuts
  75
  GI
 • What is the GI of
  Waffle (with sugar)
  75
  GI
 • What is the GI of
  Pumpkin, gourd
  75
  GI
 • What is the GI of
  Bread, white sandwich
  75
  GI
 • What is the GI of
  Sport drinks
  75
  GI
 • What is the GI of
  Maizena (corn starch)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice milk (with sugar)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice cake/pudding
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice milk
  85
  GI
 • What is the GI of
  Tapioca
  85
  GI
 • What is the GI of
  Parsnip
  85
  GI
 • What is the GI of
  Corn flakes
  85
  GI
 • What is the GI of
  Arrow-root
  85
  GI
 • What is the GI of
  Wheat flour, white
  85
  GI
 • What is the GI of
  Turnip (cooked)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Potato flour
  90
  GI
 • What is the GI of
  Bread, gluten-free white
  90
  GI
 • What is the GI of
  Rice, sticky
  90
  GI
 • What is the GI of
  Rice flour
  95
  GI
 • What is the GI of
  Potato flour (starch)
  95
  GI
 • What is the GI of
  Potatoes, oven cooked
  95
  GI
 • What is the GI of
  Maltodextrin
  95
  GI
 • What is the GI of
  Corn Starch
  95
  GI
 • What is the GI of
  Modified starch
  100
  GI
 • What is the GI of
  Glucose (dextrose)
  100
  GI
 • What is the GI of
  Glucose syrup
  100
  GI
 • What is the GI of
  Wheat syrup, rice syrup
  100
  GI
 • What is the GI of
  Corn syrup
  115
  GI

Discover the online Montignac shop
Discover the whole range of Montignac products on our online store.
Discover Montignac books
Holland - Diners
Discover all Montignac books on our online bookstore.

 

Top of page