Glycemic Index
low GI
medium GI
high GI
 • What is the GI of
  Alcohol
  0
  GI
 • What is the GI of
  Eggs
  0
  GI
 • What is the GI of
  Coffee, tea
  0
  GI
 • What is the GI of
  Cream
  0
  GI
 • What is the GI of
  Soy sauce (unsweetened)
  0
  GI
 • What is the GI of
  Foie gras
  0
  GI
 • What is the GI of
  Beef (steak, etc.)
  0
  GI
 • What is the GI of
  Oil
  0
  GI
 • What is the GI of
  Crustaceans
  5
  GI
 • What is the GI of
  Vinegar
  5
  GI
 • What is the GI of
  Avocado
  10
  GI
 • What is the GI of
  Bran (oat, wheat...)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Agave (syrup)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Asparagus
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cucumber
  15
  GI
 • What is the GI of
  Broccoli
  15
  GI
 • What is the GI of
  Olives
  15
  GI
 • What is the GI of
  Almonds
  15
  GI
 • What is the GI of
  Onions
  15
  GI
 • What is the GI of
  Mushroom, fungus
  15
  GI
 • What is the GI of
  Soya
  15
  GI
 • What is the GI of
  Tofu, soybean curd
  15
  GI
 • What is the GI of
  Ginger
  15
  GI
 • What is the GI of
  Radish
  15
  GI
 • What is the GI of
  Brussels sprouts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pesto
  15
  GI
 • What is the GI of
  Rhubarb
  15
  GI
 • What is the GI of
  Fennel
  15
  GI
 • What is the GI of
  Celery
  15
  GI
 • What is the GI of
  Chili pepper
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pistachio, green almond
  15
  GI
 • What is the GI of
  Sauerkraut, sourcrout
  15
  GI
 • What is the GI of
  Black currant
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pickle
  15
  GI
 • What is the GI of
  Carob powder
  15
  GI
 • What is the GI of
  Courgettes, zucchini
  15
  GI
 • What is the GI of
  Walnuts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Salad, lettuce
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cabbage
  15
  GI
 • What is the GI of
  Peanuts
  15
  GI
 • What is the GI of
  Cauliflower
  15
  GI
 • What is the GI of
  Tempeh
  15
  GI
 • What is the GI of
  Wheat germ
  15
  GI
 • What is the GI of
  Spinach
  15
  GI
 • What is the GI of
  Shallot
  15
  GI
 • What is the GI of
  Leeks
  15
  GI
 • What is the GI of
  Sorrel, spinach dock
  15
  GI
 • What is the GI of
  Seeds (sprouted)
  15
  GI
 • What is the GI of
  Pine nut
  15
  GI
 • What is the GI of
  Ratatouille
  20
  GI
 • What is the GI of
  Eggplant, aubergine
  20
  GI
 • What is the GI of
  Soy yogurt (unflavored)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Bamboo shoot
  20
  GI
 • What is the GI of
  Artichoke
  20
  GI
 • What is the GI of
  Soy "cream"
  20
  GI
 • What is the GI of
  Lemon
  20
  GI
 • What is the GI of
  Fructose (Montignac)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Jam, Montignac sugarless
  20
  GI
 • What is the GI of
  Carrots (raw)
  20
  GI
 • What is the GI of
  Raspberry (fresh fruit)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Hummus, homus, humus
  25
  GI
 • What is the GI of
  Cashew nut, acajou
  25
  GI
 • What is the GI of
  Blackberry, mulberry
  25
  GI
 • What is the GI of
  Gooseberry
  25
  GI
 • What is the GI of
  Seeds (squash/marrow)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Cherries
  25
  GI
 • What is the GI of
  Redcurrant
  25
  GI
 • What is the GI of
  Soy flour
  25
  GI
 • What is the GI of
  Mung beans, moong dal
  25
  GI
 • What is the GI of
  Split peas
  25
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (green)
  25
  GI
 • What is the GI of
  Barley, hulled
  25
  GI
 • What is the GI of
  Tomatoes
  30
  GI
 • What is the GI of
  Garlic
  30
  GI
 • What is the GI of
  Soya milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Beet (raw)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Almond milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Quark, curd cheese
  30
  GI
 • What is the GI of
  Powdered/fresh milk
  30
  GI
 • What is the GI of
  Turnip (raw)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Scorzoneras
  30
  GI
 • What is the GI of
  Pears (fresh fruit)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (brown)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Lentils (yellow)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Apricots (dried)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Oat milk (uncooked)
  30
  GI
 • What is the GI of
  Apples, dried
  30
  GI
 • What is the GI of
  Barley, pearl
  30
  GI
 • What is the GI of
  Pumpernickel, Montignac
  32
  GI
 • What is the GI of
  Bananas (unripe)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Amaranth, seeds
  35
  GI
 • What is the GI of
  Yoghurt, yogurt
  35
  GI
 • What is the GI of
  Tomato juice
  35
  GI
 • What is the GI of
  Yeast
  35
  GI
 • What is the GI of
  Oranges (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Black beans
  35
  GI
 • What is the GI of
  Apple (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Kidney/pinto beans
  35
  GI
 • What is the GI of
  Adzuki/azuki bean
  35
  GI
 • What is the GI of
  Sunflower seeds
  35
  GI
 • What is the GI of
  Ale strains
  35
  GI
 • What is the GI of
  Wasa™ fiber (24%)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Falafel (chick peas)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Wild rice
  35
  GI
 • What is the GI of
  Nectarines (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Linum, sesame (seeds)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Chick pea flour
  35
  GI
 • What is the GI of
  Peaches (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Quince (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Green peas (fresh)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Indian corn
  35
  GI
 • What is the GI of
  Coconut
  35
  GI
 • What is the GI of
  Tomatoes (dried)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Peas (green, fresh)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Mustard, Dijon type
  35
  GI
 • What is the GI of
  Quinoa, cooked al dente
  35
  GI
 • What is the GI of
  Apricots (fresh fruit)
  35
  GI
 • What is the GI of
  Farro
  40
  GI
 • What is the GI of
  Pepino dulce, melon pear
  40
  GI
 • What is the GI of
  Ravioli (hard wheat)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Tahin
  40
  GI
 • What is the GI of
  Oats
  40
  GI
 • What is the GI of
  Coconut milk
  40
  GI
 • What is the GI of
  Sorbet (unsweetened)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Oat flakes (uncooked)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Falafel (fava beans)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Quinoa flour
  40
  GI
 • What is the GI of
  Cider (Brut)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Kamut, Egyptian wheat
  40
  GI
 • What is the GI of
  Plums/prunes (dried)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Yam, tropical yam
  40
  GI
 • What is the GI of
  Buckwheat pancakes
  40
  GI
 • What is the GI of
  Buckwheat pasta
  40
  GI
 • What is the GI of
  Carrots (cooked)
  40
  GI
 • What is the GI of
  Farro flour (integral)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Lactose
  45
  GI
 • What is the GI of
  Kamut bread
  45
  GI
 • What is the GI of
  Kamut flour (integral)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Green peas (tin/can)
  45
  GI
 • What is the GI of
  Muesli Montignac
  45
  GI
 • What is the GI of
  Cranberry
  45
  GI
 • What is the GI of
  Pasta, Capellini
  45
  GI
 • What is the GI of
  Rice, brown basmati
  45
  GI
 • What is the GI of
  Spelt, integral
  45
  GI
 • What is the GI of
  Pineapple (tin/can)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Mango (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Bulgur wheat (cooked)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Sushi
  50
  GI
 • What is the GI of
  Jerusalem artichoke
  50
  GI
 • What is the GI of
  Muesli (no sweet)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Kiwifruit, monkey peach
  50
  GI
 • What is the GI of
  Sweet potatoes
  50
  GI
 • What is the GI of
  All Bran™
  50
  GI
 • What is the GI of
  Wasa™ light rye
  50
  GI
 • What is the GI of
  Litchi (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Pineapple (fresh fruit)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Whole couscous/semolina
  50
  GI
 • What is the GI of
  Macaronis (durum wheat)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Fig (dried)
  50
  GI
 • What is the GI of
  Rice, brown, unpolished
  50
  GI
 • What is the GI of
  Pasta, whole wheat pasta
  50
  GI
 • What is the GI of
  Rice, basmati
  50
  GI
 • What is the GI of
  Maple syrup
  55
  GI
 • What is the GI of
  Pizza
  55
  GI
 • What is the GI of
  Bananas (ripe)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Mustard (sugar added)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Ketchup
  55
  GI
 • What is the GI of
  Japanese plum, loquat
  55
  GI
 • What is the GI of
  Spaghetti (well cooked)
  55
  GI
 • What is the GI of
  Rice, rice
  55
  GI
 • What is the GI of
  Corn, sweet corn
  55
  GI
 • What is the GI of
  Dates, dried
  55
  GI
 • What is the GI of
  Pears, canned
  55
  GI
 • What is the GI of
  Special K™
  60
  GI
 • What is the GI of
  Potato chips, crisps
  60
  GI
 • What is the GI of
  Croissant
  60
  GI
 • What is the GI of
  Couscous, semolina
  60
  GI
 • What is the GI of
  Oatmeal, porridge
  60
  GI
 • What is the GI of
  Ovomaltine
  60
  GI
 • What is the GI of
  Chestnut
  60
  GI
 • What is the GI of
  Lasagna (hard wheat)
  60
  GI
 • What is the GI of
  Honey
  60
  GI
 • What is the GI of
  Milk loaf
  60
  GI
 • What is the GI of
  Rice, long-grain
  60
  GI
 • What is the GI of
  Rice, puffed
  60
  GI
 • What is the GI of
  Papaya (fresh fruit)
  60
  GI
 • What is the GI of
  Squash/marrow (various)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Beet, beetroot (cooked)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Raisins (red and golden)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Rye bread (30% of rye)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Pain au chocolat
  65
  GI
 • What is the GI of
  Chestnut flour
  65
  GI
 • What is the GI of
  Jam (with sugar added)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Spelt
  65
  GI
 • What is the GI of
  Bread, whole-grain
  65
  GI
 • What is the GI of
  Corn, on or off the cob
  65
  GI
 • What is the GI of
  Marmalade (with sugar)
  65
  GI
 • What is the GI of
  Pop corn (without sugar)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Risotto
  70
  GI
 • What is the GI of
  Tacos
  70
  GI
 • What is the GI of
  Gnocchi
  70
  GI
 • What is the GI of
  Noodles (tender wheat)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Molasses
  70
  GI
 • What is the GI of
  Mush
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rusk
  70
  GI
 • What is the GI of
  Bagels
  70
  GI
 • What is the GI of
  Biscuit
  70
  GI
 • What is the GI of
  Baguette white bread
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rice bread
  70
  GI
 • What is the GI of
  Brioche
  70
  GI
 • What is the GI of
  Beer
  70
  GI
 • What is the GI of
  Millet, sorghum
  70
  GI
 • What is the GI of
  Ravioli (soft wheat)
  70
  GI
 • What is the GI of
  Polenta, cornmeal
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rice, standard
  70
  GI
 • What is the GI of
  Sugar, whole brown
  70
  GI
 • What is the GI of
  Flour, corn
  70
  GI
 • What is the GI of
  Potatoes, pealed boiled
  70
  GI
 • What is the GI of
  Amaranth, puffed
  70
  GI
 • What is the GI of
  Rutabaga
  70
  GI
 • What is the GI of
  Watermelon
  75
  GI
 • What is the GI of
  Hamburger buns
  75
  GI
 • What is the GI of
  Lasagna (soft wheat)
  75
  GI
 • What is the GI of
  Doughnuts
  75
  GI
 • What is the GI of
  Waffle (with sugar)
  75
  GI
 • What is the GI of
  Pumpkin, gourd
  75
  GI
 • What is the GI of
  Bread, white sandwich
  75
  GI
 • What is the GI of
  Sport drinks
  75
  GI
 • What is the GI of
  Maizena (corn starch)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice milk (with sugar)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice cake/pudding
  85
  GI
 • What is the GI of
  Rice milk
  85
  GI
 • What is the GI of
  Tapioca
  85
  GI
 • What is the GI of
  Parsnip
  85
  GI
 • What is the GI of
  Corn flakes
  85
  GI
 • What is the GI of
  Arrow-root
  85
  GI
 • What is the GI of
  Wheat flour, white
  85
  GI
 • What is the GI of
  Turnip (cooked)
  85
  GI
 • What is the GI of
  Potato flour
  90
  GI
 • What is the GI of
  Bread, gluten-free white
  90
  GI
 • What is the GI of
  Rice, sticky
  90
  GI
 • What is the GI of
  Rice flour
  95
  GI
 • What is the GI of
  Potato flour (starch)
  95
  GI
 • What is the GI of
  Potatoes, oven cooked
  95
  GI
 • What is the GI of
  Maltodextrin
  95
  GI
 • What is the GI of
  Corn Starch
  95
  GI
 • What is the GI of
  Modified starch
  100
  GI
 • What is the GI of
  Glucose (dextrose)
  100
  GI
 • What is the GI of
  Glucose syrup
  100
  GI
 • What is the GI of
  Wheat syrup, rice syrup
  100
  GI
 • What is the GI of
  Corn syrup
  115
  GI

Discover the online Montignac shop
Discover the whole range of Montignac products on our online store.
Discover Montignac books
Apéros gourmands et à IG bas
Discover all Montignac books on our online bookstore.

 

Top of page